Istorijat

Zavičajni muzej u Rožajama osnovan je 1991. godine, iako je sakupljanje muzejskih predmeta otpočelo znatno ranije. Nalazi se u neposrednoj blizini gradskog trga, u dijelu zvanom Stara čaršija.

Aktivnost na rekonstrukciji i adaptaciji novog objekta za potrebe Muzeja otpočela je 2001. godine, po uzoru na nekadašnju ‘’Ganića kulu’’ iz 1798. godine, spomenik tradicionalnog graditeljstva rožajskog kraja, koji je bio u funkciji stanovanja i odbrane u prošlosti.
Kula Ganića je jedna od najstarijih građevina u rožajskoj opštini, simbol grada zbog svoje karakteristične arhitekture nalazi se na zvaničnom grbu opštine Rožaje.

Muzej je koncipiran kao ustanova kompleksnog tipa sa zadatkom da čuva, prikuplja, valorizuje, publikuje i prezentuje kulturna dobra sa teritorije rožajske opštine. Muzejski fond je sistematizovan u zbirke: oružja, numizmatike, etnografije i zbirku pismenosti i obrazovanja. Izložbena djelatnost iskazana je kroz galerijsku i stalnu postavku, koja pruža uvid u kulturno – istorijsku prošlost rožajskog kraja.
U Zavičajnom muzeju se baštini izuzetno vrijedan muzejski materijal koji obuhvata period od XVIII do prvih decenija XX vijeka, sa područja Rožaja i rožajskog kraja, koji ilustruje i dočarava bogatstvo materijalne i duhovne kulture naroda koji žive na ovoj teritoriji.
Cjelokupan muzejski fond je veoma očuvan, izuzetne i bogate izrade, kako po tehnici tako i po materijalu. Njime je predstavljen narodni život, kultura stanovanja, odijevanja, umjetnosti, zanati rožajskog podneblja, u duhu islamske tradicije.

Oblici, ornamentika i imena muzejskih predmeta uglavnom su orijentalni. Na materijalima najčešće su rađeni vegetabilni i geometrijski motivi, koji se javljaju gotovo na svim predmetima.
Prisutni su uticaji drugih kultura i civilizacija, koje su dopirale do ovih prostora.