Projekat Izrade karte nepokretnih kulturnih dobara

Halko Halilović - "Na drumu"
U pripremi izložba slika Halka Halilovića
2. Oktobra 2012.
Izrada konzervatorskog projekta muzejskog fonda
11. Novembra 2012.
Prikaži sve

Projekat Izrade karte nepokretnih kulturnih dobara

Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da će JU Zavičajni muzej „Ganića kula“ Rožaje, u periodu od 01.10.2012. godine do 30.10.2012. godine realizovati kapitalni projekat pod nazivom „Izrada karte nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta opštine Rožaje“. Autor ovoga projekta je Sadik Dacić, direktor Muzeja „Ganića kula“ Rožaje a rukovodilac istraživanja je Predrag Lutovac, arheolog – JU Polimski muzej Berane, sa njima u timu su i Nikola Borovinić, arheolog – JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Slobodan Obradović, dokumentarista – JU Polimski muzej Berane i Erdžan Fetahović, kustos Muzeja „Ganića kula“ Rožaje.

S obzirom da je opština Rožaje jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori koja nema registrovan ni jedan spomenik kulture na svojoj teritoriji, a imajući u vidu da je kulturno nasljeđe Rožaja i okoline u svim studijama i strategijama prepoznato kao ogroman potencijal za razvoj opštine ovaj projekat ima za cilj promociju kulturnih vrijednosti opštine Rožaje u cilju turističke eksploatacije.

Ovaj projekat podrazumijeva obilazak teritorije opštine Rožaje radi snimanja pozicija pojedinih nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta kao i prikupljanje svih neophodnih podataka koji su relevantni za vođenje dnevnika istraživanja u skladu sa pravilnikom o vrstama, uslovima i načinu vršenja istraživanja, vrstama i sadržini dokumentacije o istraživanjima i sadržine elaborata istraživanja u cilju zaštite kulturnih dobara.

Ovim putem će informacije i podaci o kulturnim potencijalima Rožaja biti distribuirane do najšireg kruga ljudi na veoma jednostavan i atraktivan način.

Projekat je započeo 01. 10. 2012. godine obilaskom tri lokaliteta te utvrđivanjem kulturnih vrijednosti istih.

[lightbox group=”album” title=”Nikola i Slobodan” link=”http://muzejganicakula.mewp-content/uploads/2012/10/IMG_4274-Large.jpg”]
[/lightbox]
[lightbox group=”album” title=”Predrag Lutovac” link=”http://muzejganicakula.mewp-content/uploads/2012/10/IMG_4277-Large.jpg”]
[/lightbox]

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *