Rekognosciranje nematerijalne kulturne baštine opštine Rožaje

Izrada konzervatorskog projekta muzejskog fonda
11. Novembra 2012.
Izložba slika Halka Halilovića (Foto)
30. Maja 2013.
Prikaži sve

Rekognosciranje nematerijalne kulturne baštine opštine Rožaje

Rješenjem br: 04-635/2012-1 Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore od 26.10.2012. godine obrazovan je stručni tim za rekognosciranje Opština Rožaje, Plav, Andrijevica i Berane u cilju evidentiranja nematerijalnih dobara(u daljem tekstu: Stručni tim), u sastavu:

–          Sadik Dacić, kustos, direktor Muzeja Rožaje

–          Erdžan Fetahović, dipl. ekonomista

–          Blažo Markuš, muzejski savjetnik, direktor Etnografskog muzeja Crne Gore

–          Violeta Folić, dipl. istoričar

U postupku rekognosciranja Stručni tim dužan je identifikovati i evidentirati nematerijalna dobra, sačiniti dokumentaciju o evidentiranom dobru, kao i preliminarnu listu potencijalnih kulturnih dobara, na osnovu koje će se pristupiti procesu valorizacije.

Proces utvrđivanja kulturnih vrijednosti je naročito značajan zbog evidentiranja nosilaca žive tradicije i procesa dokumentovanja, na osnovu kojih će se  pristupiti zaštiti pojedinih nematerijalnih dobara, prema kriterijumima koje je utvrdio UNESCO.

U Stručnom timu iz Rožaja su Sadik Dacić i Erdžan Fetahović tj. lista sa stručnim i profesionalnim referencama, u odnosu na povjereni zadatak.

Stručni tim je dužan da povjerene poslove obavi u periodu od 1. novembra do 20. novembra 2012. godine, do kada je obavezan predati Upravi za zaštitu kulturnih dobara kompletnu terensku dokumentaciju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *